شرکت مهندسی رستاک پویا

در سال ۱۳۸۵ به منظور کمــک به رشد صنایع زیربنایی کشور از طریق ارائه خدمات مهــندسی (E)، تامین تجهــیزات (P)، نصب و راه اندازی (C) تاسـیس شد. تمرکز اصــلی فعالیــت های این شرکت، در حوزه برق، ابزاردقیق و کنترل می باشد. با توجه به نیاز کشور به توسعه صنایع مادر و زیربنایی، این شرکت عمدتا فعالیتهای خود را در صنایع زیر متمرکز کرده است:

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
صنایع نیروگاهی
صنایع معدنی