شرکت حمل و نقل ایبار

ایبار یک سامانه هوشمند حمل بار در سراسر کشور است. سامانه‌ای که مشکلات پیچیده حیطه حمل بار را با استفاده از فناوری‌های نوین اینترنتی ساماندهی می‌کند. این سامانه اینترنتی به واقع یک روش است، روشی برای حل معمول مشکلات کهنه در بحث حمل بار و ایجاد امکان راحتی برای متقاضی و عرضه کننده. بدین معنی ایبار سامانه‌ای است که دو سوی بازار حمل را پاسخ می‌گوید، یک سو صاحبان کالا، تجار و ترخیص کارانی که برای حمل بار به در دسترس بودن راننده، به کیفیت بارگیری توسط راننده، به فهم درست راننده از نحوه حمل بار نیازمندند و در دیگر سوی رانندگانی که مایلند باری را در حوالی خود بیابند، مسیر کوتاهی را برای باریابی سپری کرده و حق الزحمه خود را دریافت نمایند.