دوره آموزشی خطایابی نرم افزار


در این دوره آموزشی با روش های سیستماتیک اشکال زدایی برنامه های نرم افزاری و چگونگی فرایند خطایابی خودکار آشنا خواهید شد؛ همچنین می توانید این ابزارهای خودکار را در پایتون برنامه نویسی کنید. این دوره برای افرادی که علاقمند به شروع برنامه نویسی در حوزه توسعه وب، یادگیری ماشین، علوم داده، هوش مصنوعی و … هستند، بسیار مناسب است.


 

طول دورهنوع دورهسطح دوره
۲ ماهالکترونیکیمتوسط
 • Theory: Scientific method and its application to debugging
 • Fun fact: First bug in the history of computer science
 • Practice: Building a simple tracer
 • Theory: Assertions in testing and in debugging
 • Fun fact: The most expensive bug in history
 • Practice: Improving the tracer
 • Theory: Strategy of simplifying failures. Binary search. Delta debugging principle
 • Fun fact: Mozilla bugathon
 • Practice: Building a delta debugger
 • Theory: Cause-effect chain. Deduction. Dependencies. Slices
 • Fun fact: Sherlock Holmes and Doctor Watson
 • Practice: Improving the delta debugger
 • Theory: Types of bugs (Bohr bug
 • Heisenbug
 • Mandelbug
 • Schrodinbug). Systematic reproduction process
 • Fun fact: Mad laptop bug
 • Practice: Building a statistic debugging tool
 • Theory: Bug database management. Classifying bugs. Bug maps. Learning from mistakes
 • Fun fact: Programmer with the most buggy code
 • Practice: Improving your tools and practicing on a real world bug database

به فرایند اشکال زدایی و رفع خطای یک نرم افزار عملیات دیباگ کردن یا Debugging می گویند. در زمان کدنویسی یک نرم افزار، امکان دارد باگ های مختلفی در آن ایجاد شوند که اجرای صحیح آنرا با اختلال رو به رو کند. بنابراین برنامه نویسان برای برطرف سازی آن باید روش های خطایابی را آموزش دیده باشند.
هر چقدر کد پیچیده تر باشد، خطاهای آن هم پیچیده تر و رفع کردن خطاها هم سخت تر خواهد بود، در این دوره سعی می شود روش های خطایابی استاندارد و سریع را به شما آموزش دهیم.

 • برنامه نویسان
 • تسترهای نرم افزار