آشنایی با مهارت‌های فردی برای مشاوران مالیاتی

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۱ دقیقه

در این قسمت می آموزیم که علاوه بر تخصص، افراد باید از مهارت های اجتماعی هم برخوردار باشند. یکی از مهم ترین مهارت ها، داشتن اعتماد به نفس است.

تعریف اعتماد به نفس:

باورداشتن خود برای انجام کار تا حد یک استاندارد قابل قبول یعنی من خودم را قبول دارم. اما این موضوع در تمام زمینه ها نمی تواند صدق کند بلکه در زمینه هایی که خودم انتخاب کردم دارای اعتماد به نفس کافی هستم.

اما اگر اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم، چه می شود؟

  • مهم ترین آفت خجولی این است که ما دیده نمی شویم و رشد نمی کنیم.
  • خجولی سبب می شود تا گاهی اعتقادات ما زیر سئوال رود.
  • گاهی سبب می شود تا فرصت های مالی و کاری را از دست بدهیم.
  • فرد خجول، آسایش کمتری دارد و نگران قضاوت های بقیه است.
  • اطرافیان این افراد، زندگی افراد خجول را شکل می دهند.

راهکارهای مقابله با خجولی:

  • تهیه لیست برای کارهایی که اعتماد به نفس نداریم
  • یک نفر را برای داشتن اعتماد به نفس الگو قرار دهیم
  • باید مهارت های لازم را برای شخصیت خودم اولویت بندی کنم
  • تکنیک ” اگه به جای او بودم” را استفاده کنیم

نکته: برای تقویت اعتماد به نفس باید به دنبال تقویت مهارت هایی باشیم که به آن‌ها نیاز داریم. ( نه صرفا مواردی که نسبت به آن‌ها ترس داریم)