آشنایی با مهارت‌های فردی برای مشاوران مالیاتی

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۸ دقیقه

یکی از پرسش‌های متداول شنوندگان محترم، مسیر رشد و پیشرفت در جهت تبدیل شدن به یک مشاور مالیاتی است. در این قسمت درباره مهارت های فردی ویژه مشاوران مالیاتی بحث خواهیم کرد.