نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۳۳ دقیقه

در این قسمت از رادیو مالی ، نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم.