احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار

قسمت اول (۲۰ دقیقه)

قسمت دوم (۱۹ دقیقه)

استارتاپ، دانش بنیان یا شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری؟!

در ارتباط با شرکت های استارتاپ قانونی وجود ندارد و به همین دلیل در این پادکست تنها به شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری پرداخته می‌شود.

شرکت دانش بنیان:

آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل می‌شود.

طبق آیین نامه مصوب،شرکت های دانش بنیان، اهدافی نظیر ترغیب هیات علمی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیات علمی، تجاری سازی یافته‌های  ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می‌کنند.

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده ۳- حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ماده ۹- به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده ۲ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان این ۴ گروه هستند:

  • دانش بنیان نوپا نوع یک
  • دانش بنیان نوپا نوع دو
  • دانش بنیان تولیدی نوع یک
  • دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)

ماده ۳ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

ماده ۷ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو و دانش بنیان تولیدی نوع دو  دارای معافیت مالیاتی نیستند.

نکته: معافیت مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد است و ارتباطی با مالیات حقوق افراد ندارد.