مقدمه ای بر بهای تمام شده

دسته بندی حسابداری مدیریت
مدرس آقای ابراهیم بنوفاطمه
زمان ۱۸ دقیقه

در این قسمت به موضوع بهای تمام شده و مقدمات و تعاریف آن می پردازیم. همچنین خواهیم گفت که ضرورت استفاده از حسابداری صنعتی یا همان بهای تمام شده چیست.