جریمه های بانکی

دسته بندی بانک
مدرس آقای حمیدرضا کاکاوند
زمان ۳۰ دقیقه

در ادامه مباحث بانکی، در این قسمت درباره جریمه های بانکی و نحوه محاسبه آن صحبت خواهیم کرد.