کاربرگ های حسابرسی بیمه

دسته بندی بیمه
مدرس آقای فریبرز انصافی
زمان ۲۱ دقیقه

آخرین فهرست موضوعی سرفصل های مورد رسیدگی ماده ۴۷:

 1. حق الزحمه ها، مزد، کارمزد
 2. سند افتتاحیه
 3. دارایی ثابت و دارایی های در جریان تکمیل
 4. فعالیت های فنی و مهندسی
 5. انواع فعالیت های کامپیوتری
 6. انجام فعالیت های خدماتی
 7. انواع فعالیت های گازرسانی، انتقال نیرو
 8. تهیه، خرید و کارکرد ماشین آلات
 9. حمل و نقل
 10. فعالیت های تبلیغاتی
 11. انواع فعالیت های فرهنگی و هنری
 12. انجام فعالیت های کشاورزی مکانیزه