رسیدگی به پرونده های ارزش افزوده

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۱۸ دقیقه

چگونه مامورهای مالیاتی به بحث ارزش افزوده رسیدگی می کنند؟ چگونه ارزش افزوده ما تعیین می‌شود؟

دستورالعمل اول : موضوع ماده ۲۶

در مواردی که ماموران سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان وخریداران مکلف به ارائه مستندات درخواستی حسب مورد می‌باشند؛ در صورت عدم ارائه مستندات مذکور، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده ۲۲ این قانون محسوب گردیده ومالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت می‌گیرد:

  1. عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد.
  2. چنانچه طبق دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب باید توسط مامور مالیاتی یا مسوول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی‌شود:

  1. ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده.
  2. صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند ۲ قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد.
  3. عدم ثبت نام یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر.
  4. عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی.

ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر است:

  1. عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات
  2. خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات
  3. میزان تولید کالا و ارائه خدمات
  4. سایر عوامل

دستورالعمل دوم:  ۲۶۰۹۴۵۸

بند ۷: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، مأموران مالیاتی باید بر اساس واقعیت امر و عندالزوم ملحوظ نظر قراردادن درآمد و یا فروش قطعی ­شده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیات‌های مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده ۱۲ و احکام مربوط به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

بخشنامه ۲۰۰۹۷۱۳۳

بند ۸: عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده باید مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

بند ۷: به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (۶) ماده (۲۲) قانون مذکور نخواهد شد.

شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.