مروری بر بیمه تامین اجتماعی

دسته بندی حقوق و دستمزد
مدرس فریبرز انصافی
زمان ۲۰ دقیقه

قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ و در فصول مختلف تدوین شده است. اصناف فعال، در ابتدا باید یکسری از قوانین را رعایت کنند.

 • پس از مشخص شدن کارگاه، باید به نزدیک ترین شعبه بیمه مراجعه و کد گارگاهی بیمه را دریافت کنند. برای بیمه بسیار حائز اهمیت است که مکان انجام فعالیت اقتصادی کاملا مشخص باشد.
 • پس از گرفتن کد کارگاهی، بازرس می‌بایست محل فعالیت را تایید کرده و فرم های مربوطه از جمله فرم ابلاغ الکترونیک تکمیل شوند.
 • روند روزنامه رسمی و آگهی ثبت شرکت در ادامه باید صورت پذیرد.
 • پس از آن و با شروع فعالیت شرکت از طریق نرم افزار بیمه تامین اجتماعی، بیمه کارکنان، ماهانه محاسبه و فرم آن تکمیل می گردد.
 • هر شعبه تامین اجتماعی دارای یک سری کارگذاری است و بحث تمدید دفترچه و … در آنجا انجام می‌شود.

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی

منابع درآمد سازمان به‌شرح زیر است:.

 1. درآمد حاصل از بیمه بیمه شدگان.
 2. درآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان.
 3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌ های نقدی مقرر در این قانون.
 4. کمک‌ها و هدایا.

بخشنامه بازدید از دفاتر قانونی (حسابرسی بیمه ای)

در گذشته بازدید از شرکت ها بابت حسابرسی هر ده سال یا هر هشت سال یکبار انجام می‌شد و گاهی اوقات به برخی از شرکت ها نوبت نمی‌رسید. بر اساس قانون تامین اجتماعی، لیست بیمه کارکنان باید به شکل ماهانه به شعبه مورد نظر ارسال شود. همچنین یک نسخه از قراردادهایی که منعقد می‌شود نیز باید به شعبه مربوطه ارائه شود.

اما چطور می توان مطمئن شد که حق بیمه به صورت کامل پرداخت می‌شود؟

حسابرسی بیمه ای بابت این دغدغه ایجاد شده که توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به اجرا درمی‌آید. حسابرسان بیمه لزوماً از تامین اجتماعی نیستند و به افراد دارای صلاحیت این موضوع محول می‌شود.

وظیفه ما در مقابل حسابرس‌ها

بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان، ‌همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌در اختیار او بگذارند.

 • بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند.
 • بازرسان سازمان حق‌دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار داده و دارای همان اختیارات و مسوولیت‌‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود.
 • نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

بخشنامه ۳/۱۱

یکی از مهم ترین بخشنامه هاست و سرفصل حسابرسی بیمه ای است.