اظهارنامه اشخاص حقوقی

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس گروه مدرسین
زمان

در پادکست که از سمیناری با موضوع نحوه تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ضبط شده است، موضوعات زیر بررسی می‌گردد:

  • آشنایی با پیش نیازهای ارسال اظهارنامه
  • نحوه دانلود نرم افزار
  • نصب و آماده سازی
  • بررسی جداول اظهارنامه مالیاتی، مواد قانونی و بخشنامه های مرتبط
  • بررسی اشتباهات رایج اظهارنامه نویسی
  • پرسش و پاسخ