مفروضات حسابداری

دسته بندی حسابداری
مدرس آقای مرتضی برزرگر
زمان ۱۲ دقیقه

مفروضات حسابداری (Accounting assumptions) به فرض‌های اولیه‌ای گفته می‌شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‌های حسابداری را شکل می‌دهند. این مفروضات عبارتند از:

  • فرض تفکیک شخصیت
  • فرض دوره مالی
  • فرض تداوم فعالیت
  • فرض واحد پولی
  • فرض تعهدی