نکات مهم در ارسال اظهارنامه

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۳ دقیقه

در این قسمت از پادکست های مالی و مالیاتی، به ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می‌پردازیم. آیا الزامی به ارسال الکترونیکی اظهارنامه وجود دارد؟ مهلت ارسال اظهارنامه در صورتی که ۳۱ تیرماه در تعطیلات باشد به چه شکل خواهد بود؟ آیا اظهارنامه را به هم صورت دستی و هم الکترونیکی باید ارسال کنیم؟ چرا نیاز به تهیه پیش نویس قبل از ارسال اظهارنامه داریم؟ بخشنامه‌های ۲۰۰/۹۳/۲۶ و ۲۰۰/۹۳/۱۲۴ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. درباره اظهارنامه اصلی، اظهارنامه اصلاحی و اظهارنامه الحاقی (جایگزین) صحبت خواهیم کرد.