ماده ۱۰۶ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۱ دقیقه

در این قسمت به بررسی ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم می‌پردازیم. اشخاص حقوقی (شرکت ها) در چه شرایطی ملزم به پرداخت مالیات هستند و چه نوع درآمدی مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. همچنین در بررسی سایر ماده‌های قانونی مرتبط با فعالیت اشخاص حقوقی (شرکت ها) اشاره‌ای به موضوع “اظهارنامه مالیاتی” و نحوه دانلود نرم افزار سازمان امور مالیاتی شده تا در برنامه‌ای ویژه به بررسی این موضوع بپردازیم.