ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۳ دقیقه

شرح متن این ماده‌ی قانونی به شرح زیر است: ”جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود“ همچنین در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم شاهد ۷ تبصره هستیم که از اهمیت بالایی برخوردارند و سعی شده در این فایل صوتی به آنها پرداخته شود.