نکات طلایی مالیات اشخاص حقیقی

دسته بندی آموزش مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۱۴ دقیقه

نکات تکمیلی در مورد تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی وجود دارد که در این پادکست، در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم. برای مثال فردی که دو یا چند فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و یا در محل‌های مختلف فعال است باید چگونه مالیات پرداخت کند؟ در مورد کارگاه‌ها و یا کارخانجات تولیدی که در چند موقعیت جغرافیایی هستند، مودی باید چه‌کار کند؟ مشارکت قهری و اختیاری چیست و در هریک چه تکالیفی ابلاغ شده است؟ جرم مالیاتی چیست و چه مجازاتی برای اشخاص حقیقی‌ای که مالیات پرداخت نکرده‌اند؛ در نظر گرفته شده؟