۱مشخصات فردی
۲
۳
۴
۵
 • YYYY slash MM slash DD

یکی از ارکان مهم در تولید محتواهای آموزشی، حضور مدرسان با دانش و تخصص کافی در حوزه صنعت و تدریس است. در آکادمی آموزشی پارسا، مدرسان از افرادی انتخاب می شوند که نسبت به دوره آموزشی مورد نظر تجربه کار نیز داشته باشند، لذا از افرادی که در حوزه های مالی، بازرگانی و آی تی دارای فعالیت اجرایی می باشند، دعوت به همکاری به عمل می آید.
«مدرس» به افراد حقیقی  گفته می‌شود که با برخورداری از دانش روز صنعت و تجربه کافی در جهت تولید محتوا و ترویج محصولات آموزشی با ما سهیم می شوند.

 • در صورتیکه در حوزه های مالی، بازرگانی و آی تی دارای دانش مناسب تدریس و تجربه اجرایی باشید، می توانید مدرس محتواهای ما شوید.
 • برای این منظور پس از مطالعه فایل پیوست و در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواستی را تکمیل و ارسال نمایید.
 • پس از بررسی اطلاعات ارسالی، یک دوره آموزشی TTT برای شما برگزار خواهد شد و مجوز تدریس را دریافت خواهید نمود.
 • هر مدرس طی برآورد زمانی مشخصی که برای تولید محتوا در نظر گرفته شده و به توافق طرفین می رسد، نسبت به تدریس محتوای توافق شده بر اساس استانداردهای آکادمی اقدام می نماید.
 • بر اساس نوع قراردادی که فی مابین منعقد می گردد، مدریس به دو صورت امکان همکاری با آکادمی آموزشی پارسا را خواهد داشت:
  1. تدریس و تولید محتوا و انتقال کامل آن به آکادمی آموزش و دریافت حق الزحمه بر اساس قرارداد فی مابین.
  2. تولید محتوا و انتقال کامل آن به آکادمی آموزش و کسب درآمد از محل فروش محتوا حداقل تا ۲ سال (بصورت درصدی).
 • لازم به ذکر است، در هر دو حالت، مالکیت محتوای تولید شده متعلق به آکادمی آموزشی پارسا خواهد بود و مدرس اجازه انتشار آن را در هیچ وب سایت، شبکه های اجتماعی دیگر یا بصورت مکتوب نخواهد داشت.