آنا تام
آنا تاممهندس تکنولوژی
مدیر ارشد مهندسی سیستم
Tarrytown ، نیویورک ، ایالات متحده

آنا، بیش از ۱۵ سال مدیر مهندسی فناوری، سیستم‌ها و روش‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و تیم‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ جهانی است. موفقیت دائم او در تیم های عملیاتی تولید محصولات فنی پیچیده، از طراحی مفهومی تا محصول نهایی و از طریق آزمایشات اعتبار سنجی و راه اندازی محصول، از شاخص‌های بارز تام محسوب می‌شود. او یک استراتژیست باتجربه در تهیه نقشه راه تولید محصولات و فناوری نسل‌های جدید تکنولوژی در حوزه انرژی است. دارای مدرک تخصصی شش سیگما است که منجر به ابتکار عمل‌های کلیدی او در بهبود محصولات خروجی مشتریان می‌شود.