در اين گروه، اطلاعات راديوهاي آموزشي ثبت مي شوند.

بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳

1399-08-30T14:03:02+03:30

بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۱۷ دقیقه

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۳

تاریخ: ۲۷/۰۹/۱۳۹۷

۳- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره‌های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره‌های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تأییدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.

۵- به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده (۱۴) قانون مزبور مبالغ مندرج در صورتحساب‌های (صورت وضعیت‌های) صادره که ماهیت آن بهای کالاها و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تأخیر در پرداخت از خریدار مشمول مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تأخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فروش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

۶- در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران بر اساس استاندارد حسابداری شماره (۹) و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورت حساب یا صورت وضعیت دوره/ دوره‌های مالیاتی بعد منظور گردد در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی‌باشد.

۷- به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارائه دفاتر می‌باشند لذا به استناد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه سایر دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری‌ها مورد استفاده مودیان قرار می‌‌گیرد، بلا‌مانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند (۶) ماده (۲۲) قانون مذکور نخواهد شد. شایان ذکر است نگهداری دفاتر توسط اشخاص حقیقی مشمول فراخوان‌های هفت‌گانه، تابع مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.

۸- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیدگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الرأس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس نبوده و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳

بررسی بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳1399-08-30T14:03:02+03:30

نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

1399-08-27T19:13:56+03:30

نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۳۳ دقیقه

در این قسمت از رادیو مالی ، نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم.

نحوه کار با سامانه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی1399-08-27T19:13:56+03:30

همه چیز درباره اظهارنامه سال ۹۹

1399-08-30T15:37:12+03:30

همه چیز درباره اظهارنامه سال ۹۹

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار

فسمت اول (۳۰ دقیقه)

قسمت دوم (۲۱ دقیقه)

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

آیین نامه: ۲۳۰۷۶۱

اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی است که همه ساله، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به منظور محاسبه مالیات خود،  به سازمان مالیاتی تقدیم می کنند و اکنون، با خود اظهاری الکترونیکی، فرآیند‌ها تحت سامانه متمرکز انجام می شود. اگر فردی امکان ارائه آن را به شکل الکترونیکی نداشته باشد، از طریق ارسال پستی هم می توانید اقدام کنید.

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. تسلیم اظهارنامه از نظر قانونی برای مودیان یک تکلیف است افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهار نامه مالیاتی نمایند.

در این روش اشخاص حقیقی یا حقوقی باید میزان مالیات خود را بدون دخالت ممیزین و کارشناسان سازمان امور مالیاتی به صورت واضح بیان کنند به گونه ای که هیچ گونه شک و شبهه ای در آن وجود نداشته باشد. کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی مدارک ارسالی توسط شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان از صحت مدارک ارسالی و عدم تخلف از قوانین مالیاتی مالیات اعلام شده را می پذیرند و همان مقدار پرداخت مالیات برای شخص منظور می گردد.

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. اولین اظهارنامه ارائه شده، اظهارنامه اصلی است.

اظهارنامه اشخاص حقیقی

شیوه تعیین مالیات در کشور ما بر اساس خوداظهاری است ، به این معنا که صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی لازم است که حساب درآمد و سود و زیان خود را هر ساله در قالب یک اظهارنامه مالیاتی ثبت و تسلیم کنند . چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به اداره مالیات هستند ، هر چند که قوانین متفاوتی بر آن ها حاکم است . این افراد تا پایان خرداد ماه فرصت دارند.

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹

شماره ۴۶۳۷۸

تبصره ۳- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی­که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت­های خود تسلیم نماید. دراین صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.

ماه ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه­ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم(۲۰۰۹۹۵۱۰)

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­ های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل( به استثنای صاحبان مشاغل گروه ­اول ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹)، مقرر می‌دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴:

۱- تمامی صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (۲) آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می­باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می ­شوند.

-۱-۱صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال ۱۳۹۸ اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند.

 • هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۷ با عنایت به مفاد ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).
 • آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و(۱۷۲) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۷ به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۷ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
 • کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند. مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.
 • نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن درسال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده­اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند(ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸)، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.

موجب بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ مقرر گردید:  :“موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۹۹/۲/۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.”

در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود ;

۱- موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ می باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یادشده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد.

۴- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود.

۵- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد.

سال مالیاتی چیست؟

طبق ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

برخی افراد به اشتباه فکر می‌کنند که سال مالی و سال مالیاتی یکسان هستند. درحالی که سال مالی آغاز و پایان یک سال شمسی است که در اساسنامه مشخص می‌شود. مثلا ممکن است شرکتی سال مالی خود را خردادماه قرار بدهد. در حالی که سال مالیاتی توسط اداره مالیات اعلام می‌شود.

اظهارنامه جایگزین

همانطور که گفتیم اولین اظهارنامه، اظهارنامه اصلی بود. اظهارنامه جایگزین آخرین اظهارنامه ایست که می توان در موعد مقرر قانونی ارسال کرد.

اظهارنامه اصلاحی

استفاده از فرصت اظهارنامه اصلاحی، به نوعی جبران برخی اشکالات در سند اصلی برای شفافیت کامل است.هر اقدامی برای تکمیل این گونه اطلاعات و محاسبات، باید بر مبنای مقررات خاصی باشند که معمولا در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌شود.اظهارنامه اصلاحی نیز بر اساس ماده ۲۲۶ همین قانون تنظیم و تا پایان مرداد ماه، یعنی یک ماه اضافه بر زمان معمول، توسط مودیان تحویل می‌گردد.

تنظیم اظهارنامه اصلاحی نیاز به تجربه دارد.همانند تنظیم سند اظهارنامه اصلی، روش تنظیم اظهارنامه اصلاحی نیز هنر خاص خود را نیاز دارد.ثبت تغییرات عمده به اسم اظهارنامه اصلاحی هم منجر به کاهش میزان اعتماد خواهد شد و تصور عدم شفافیت را به دنبال دارد. پس بهتر است افراد حرفه‌ای سند اصلاحی را تنظیم و چند مورد شبیه فاکتور‌های جا افتاده یا اشتباه جزئی در محاسبه را درج کنند.نباید این موضوع مهم را فراموش کرد که اظهارنامه اصلاحی اصلا به معنای خدشه‌دار کردن و اصلاح عمده اظهارنامه اولیه نیست.

به عبارت دیگر، اظهارنامه اصلاحی صرفا مربوط به تغییرات مختصر بدون وارد کردن خدشه به کلیت سند است که از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاح محاسبات سود یا تعدیلات اشاره کرد. تغییر طبقه بندی حساب ها و اشتباه در محاسبات جزء مواردی است که شما امکان ارسال اظهارنامه اصلاحی را دارید. این اظهارنامه بهتر است که ارسال نشود چراکه تبعات بسیار زیادی دارد  و حساسیت حسابرسان را در مورد شما زیاد می کند.

بخشنامه ۲۰۰۹۳۲۶ به تاریخ ۰۳/۰۳/۹۳

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

به قرار اطلاع واصله، برخی از مودیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۱، سهوا برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباها بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مودیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مودیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مودی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مذکور،درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مودیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند.

۱- کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل(دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.

۲- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مودیان و حسب درخواست مودی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

۳- رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مودی،مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.

۴- کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید.

۵- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره ۲ ماده۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

ادامه مبحث اظهارنامه های مالیاتی

ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۱ ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۲ ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

جرایم مربوط به اظهارنامه مالیاتی:

ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۰ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

ماده۱۹۲  قانون مالیات های مستقیم

در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده۲۷۴  قانون مالیات های مستقیم

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۰۱- هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص ‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهدشد.

ایا محدودیت ارسال اظهارنامه در سال جاری برداشته شده است؟

بله. به دو دلیل: بابت بحث کرونا/ برداشتن انحصار از کافی نت ها برای ارسال اظهارنامه

نکات مهم در مورد ارسال اظهارنامه:

 • حتما از سیستم کد رهگیری دریافت کنند.
 • پرینت آن را دریافت کنند.
 • به جای ارسال اینترنتی، می توانند اظهارنامه را پست کنند.
 • تمام حساب بانکی ها (با اولویت بندی) را در اظهارنامه بیاورند.
 • اظهارنامه عدم فعالیت را در صورتی که هیچ فروشی نداشتید، ارسال نمایید.
 • در صورت ارسال الکترونیکی اظهارنامه، نیاز به ارسال چاپی نیست.
 • اظهارنامه را برای روزهای آخر نگذارید. ساعات غیراداری خیلی بهتر است.
 • مهم ترین جدول اظهارنامه از نظر تبعات مالیاتی سود و زیان و ترازنامه است.

ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم و نکات آن

تبصره۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک­ واحد­درصد و حداکثر تا پنج واحد­درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 • اگر بدهی قطعی ۹۷ دارید، تنها تا ۳۱ شهریور ماه ۹۹ امکان پرداخت آن را دارید.
 • باید مالیات ابرازی خود را تا زمان مورد نظر پرداخت کرده باشید یعنی آخرین روز تسلیم اظهارنامه
 • گروه رسیدگی مالیاتی جرایم ۹۷ را مجدد بررسی کرده تا از صحت محاسبات و پرداخت مطمئن شود.
 • در اظهارنامه جدولی به نام مجوزها وجود دارد که فیلد اجباری نیست. اما شما حتما تمامی مجوزها را ثبت کنید.

همه چیز درباره اظهارنامه سال ۹۹1399-08-30T15:37:12+03:30

یادداشت های توضیحی در ترازنامه

1399-08-30T14:05:57+03:30

یادداشت های توضیحی در ترازنامه

دسته بندی حسابداری
مدرس آقایان ابراهیم بنو فاطمه و پیام قناعت
زمان ۲۴ دقیقه

گردش وجوه نقد

گردش وجوه نقد به دو روش مستقیم و غیرمستقیم نوشته می شود. چیزی که در ایران و در استاندارد بین المللی استفاده می شود، روش غیرمستقیم است. روش مستقیم عبارت است از:

جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی حاصل از عملیات یا جریان نقدی عملیاتی نیز نامیده می‌شود، شامل جریان نقدی ورودی و خروجی حاصل از عملیاتی است که سود خالص شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جریان نقدی ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: شامل جریان‌های نقدی ورودی و خروجی حاصل از دریافت بهره و سود نقدی و پرداخت بهره و سود نقدی هست.

جریان ناشی از مالیات بر درآمد: شامل جریان‌های نقدی خروجی حاصل از پرداخت مالیات هست.

جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: شامل جریان‌های ورودی و خروجی حاصل از فعالیت‌هایی است که بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد.

جریان نقدی عملیاتی طبق روش مستقیم و غیر مستقیم به ‌طور متفاوتی به تصویر کشیده می‌شود، اما مقدار جریان نقدی عملیاتی به دست آمده از هر دو روش یکسان است. محاسبه جریان نقدی حاصل از فعالیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی از هر دو روش یکسان است.

به ‌طور خلاصه گام‌های زیر را در روش تهیه صورت جریان وجه نقد، بخش عملیاتی به روش غیرمستقیم باید طی کرد:

 1. به دست آوردن سود عملیاتی
 2. افزودن تمام هزینه‌های غیر نقدی (مانند استهلاک و انقضا) به سود عملیاتی و کسر تمام اجزای غیر نقدی درآمدها
 3. افزودن (کسر) کردن تغییرات در حساب‌های عملیاتی ترازنامه از سود عملیاتی به‌صورت زیر:
 • افزایش در حساب دارایی‌های عملیاتی (خروج وجه نقد) از سود خالص کسر می‌گردد، در حالی که کاهش آن (ورود وجه نقد) به آن اضافه می‌شود.
 • افزایش در حساب‌ بدهی‌های عملیاتی (ورود وجه نقد) به سود خالص اضافه می‌شود، در حالی که کاهش آن (خروج وجه نقد) از آن کسر می‌گردد.

استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره‌ی ۱، صورت های مالی الزامی و چگونگی ارائه‌ی آن‌ها را تعریف می‌کند. صورت های مالی اساسی عبارتند از:

 • صورت سود و زیان
 • ترازنامه
 • صورت جریان وجه نقد
 • صورت سود و زیان جامع
 • یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری

یادداشت های توضیحی بخش مهمی ازصورت های مالی است، زیرا تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیتها و رویدادهای خاص است و معمولا به ترتیب زیر ارائه می شود  :

الف)تاریخچه فعالیت های واحد تجاری

ب) مبنای تهیه صورت های مالی

ج) خلاصه اهم رویه های حسابداری

د) اطلاعات تکمیلی درباره اقلام ارائه شده در صورتهای مالی اساسی

ه) اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده در صورتهای مالی اساسی ( بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای )

و) رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

ز) معاملات با اشخاص وابسته

ضرورت یادداشت های مالی عبارتند از:

۱. موضوعات غیر کمی

خلاصه اهم رویه های حسابداری مانند روش های ارزیابی موجودی کالا مانندFIFO،و روش خط مستقیم استهلاک.

۲. ارائه جزئیات اقلام تشکیل دهنده.

یادداشت های همراه صورت های مالی در راستای اصل افشا حرکت می کنند تا استفاده کننده اطلاعات مجبور به حدس و گمان نشود و ارائه بیش از حد جزئیات در صورت های مالی ممکن است باعث سردرگمی مصرف کننده شود.

۳. وجود بدهی های احتمالی نیازمند افشا. برخی از بدهی های احتمالی نیازمند افشا هستند.

نمونه از انواع بدهی های احتمالی عبارتند از:

تضمین بدهی دیگران،اسناد دریافتنی تنظیم شده و دعاوی مطرح شده علیه شرکت.

یادداشتهای توضیحی باید به نحوی منظم ارائه شود،هر قلم مندرج در ترازنامه،صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد باید به یادداشت های توضیحی مربوط عطف داده شود.از معایب یادداشت های همراه صورت های مالی آن است که خلاقیت و تلاش جهت یافتن مکانی مناسب جهت افشا در متن صورتهای مالی را محدود می کند.

یادداشت های توضیحی در ترازنامه1399-08-30T14:05:57+03:30

صورت های مالی اساسی بر اساس تغییرات استاندارد شماره ۱

1399-08-30T14:06:40+03:30

صورت های مالی اساسی بر اساس تغییرات استاندارد شماره ۱

دسته بندی حسابداری
مدرس آقایان ابراهیم بنو فاطمه و پیام قناعت
زمان ۲۲ دقیقه

محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌ها است. صورت های مالی، حداقل یکبار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت‌ها شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه‌تر نیز تهیه و ارائه می‌شود.

مخاطبان اصلی صورت های مالی چه کسانی هستند؟

مدیران. سرمایه گذاران سازمان های مرتبط ( امور مالیاتی و یا سازمان تامین اجتماعی)

ملزومات تهیه صورت مالی چیست؟

بستن حساب ها با تمامی جزئیات باید انجام شود ( به روز کردن مانده حساب ها، بستن انبارها و ریالی کردن آن ها، بستن فروش، به روز کردن هزینه ها، گرفتن ذخیره ها، انجام امور بهای تمام شده و …

صورت های مالی حسابرسی شده مربوط به کدام شرکت هاست؟

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط اشاره می کند:

 • شرکت های سهامی عام و پذیرفته شده در سازمان بورس
 • شرکت های خصوصی با درآمد بالای ۵ میلیارد تومان و یا دارایی بالای ۸ میلیارد تومان

زمان ارائه صورت های مالی ۴ ماه پس از آغاز سال مالی است. بعد از آن سه ماه فرصت وجود دارد تا صورت های مالی حسابرسی شده را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. لازم به ذکر است که در هنگام تحویل صورت های مالی، یک نامه رسمی را به عنوان رسید هم باید ارسال کنید. ممیز مالیاتی بعدها این رسید را از شما طلب می کند.

اجزای صورت های مالی چیست؟ ( طبق چهارچوب های استاندارد بین المللی)

 • صورت سود و زیان

سود و زیان دوره میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند. این گزارش عملکرد یکساله را ارائه می کند و نشان می دهد که آیا شرکت در این دوره سودده بوده است یا خیر.

 • صورت سود و زیان جامع

ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺟﺎﻣﻊ باید ﻣﻮﺍﺭﺩ زیر ﺭﺍ ﺑﻪ ترتیب ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ :

الف. ﺳﻮﺩ یا زیان ﺧﺎﻟﺺ ﺩﻭﺭﻩ ﻃﺒﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان.

ب. سایر درآمدها ﻭ هزینه‌های شناسایی ﺷﺪﻩ ﺑﻪ تفکیک.

ﺝ‌ . تعدیلات سنواتی.

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ که ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺟﺎﻣﻊ دربرگیرنده کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ هزینه‌های شناسایی شده ﺷﺪﻩ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ یافته ﻭ ﺗﺤﻘﻖ نیافته ﺍﺳﺖ، ﺳﻮﺩ یا زیان ﺧﺎﻟﺺ ﺩﻭﺭﻩ مالی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ اولین ﻗﻠﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺟﺎﻣﻊ انعکاس می یابد. این ﺑﺪﺍﻥ معنی ﺍﺳﺖ که ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺩﻭﺭﻩ، یکی ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ تفصیل ﻧﺸﺎﻥ می دهد ﻭ سایر ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ هزینه‌های شناسایی ﺷﺪﻩ، به طور ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ زیان ﺟﺎﻣﻊ انعکاس می یابد.

 • صورت وضعیت مالی (ترازنامه)

در فرآیند حسابداری و تحلیل بنیادی، ترازنامه جزو مهم‌ترین صورت های مالی است. در ترازنامه یک شرکت اطلاعاتی مانند میزان دارایی، بدهی و سرمایه یک شرکت وجود دارد و با استفاده از ترازنامه می توان اطلاعاتی مانند چگونگی کاهش بدهی ها از طریق دارایی‌ها و یا از طریق انتشار سهام تأمین بودجه را به دست آورد.

 • تغییر حقوق مالکانه

تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها هست. تحلیل گران گاهی از حقوق صاحبان سهام به عنوان خالص دارایی‌ها یاد می‌کنند. نام دیگر حقوق صاحبان سهام، حقوق مالکانه هست.

 • گردش وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی فراتر از آنچه صورت سود و زیان بر پایه حسابداری تعهدی در اختیار قرار می‌دهد، تهیه می‌کند که بر پایه حسابداری نقدی استوار است. اگر گزارش سود و زیان تطبیقی را داشته باشید این گزارش را براحتی می توانید تهیه کنید. همچنین گردش وجوه نقد به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم تهیه می شود. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از صورت جریان وجه نقد می‌توان به برآورد نقدینگی شرکت، توان ایفای تعهدات و انعطاف پذیری مالی ارزیابی کرد و به سوالات زیر پاسخ داد:

 • آیا عملیات معمول شرکت جریان نقد مناسب برای باقی ماندن شرکت در رقابت تولید می‌کند؟
 • آیا شرکت نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی‌هایی که سررسید آن‌ها فرا می‌رسد را دارد؟
 • آیا شرکت نیاز به تامین مالی جدید دارد؟
 • آیا شرکت توان رویارویی با حوادث غیرمنتظره را دارد؟
 • آیا شرکت می‌تواند از فرصت‌های پیش رو بهره کافی ببرد؟

صورت های مالی اساسی بر اساس تغییرات استاندارد شماره ۱1399-08-30T14:06:40+03:30

ماده ۱۶۹ مکرر

1399-08-26T19:11:05+03:30

ماده ۱۶۹ مکرر

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار
زمان ۲۲ دقیقه

ماده ۱۶۹ مکرر چیست؟

– به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

 1. اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

 1. معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
 2. تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
 3. قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
 4. قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
 5. اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
 6. اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
 7. بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

 1. جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
 2. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
 3. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
 4. تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش
 5. اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­ های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

آیین نامه ۲۰۳۸۲۹

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تبصره۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.(۱)

نکته: هرسال عدد معاملات کوچک تغییر می کند. در سال جاری به تاریخ ۰۷ /۰۲/۹۹ این موضوع مشخص شد.

معاملات کوچک : ۴۵۰ میلیون ریال * ۵ درصد

ماده ۱۶۹ مکرر1399-08-26T19:11:05+03:30

مقدمه ای بر صورت معاملات فصلی

1399-08-30T15:33:41+03:30

مقدمه ای بر صورت معاملات فصلی

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار

قسمت اول (۲۵ دقیقه)

قسمت دوم (۱۸ دقیقه)

بررسی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۶۹: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

تبصره۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره۲- در این تبصره تغییرات مهمی صورت گرفته شده و حتی تبدیل به قانون شده است. لذا در مورد این تبصره در برنامه جداگانه ای صحبت خواهیم کرد.

تبصره۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

آیین نامه مذکور به شماره ۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸ و تاریخ ۹۵/۰۳/۱۸  تصویب شده است که نکات مهم آن عبارت است از :

فصل اول : تعاریف

ماده ۱) در این آئین ­نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

سامانه معاملات : سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود.

معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.

فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت.

صورتحساب: مطابق فرم­ های تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده ۹۵ قانون می باشد.

ما سه نوع صورت حساب داریم:

صورتحساب نوع اول: دارای سریال چاپی یا ماشینی ، تاریخ و باید شامل مشخصات کامل فروشنده و خریدار( نشانی دقیق با کد پستی و کد اقتصادی و یا کد ملی خریدار و فروشنده و مشخصات کالا و خدمت و مقدار و مبلغ آن باشد.

صورتحساب نوع دوم: صرفاً در موارد استفاده از(صندوق مکانیزه فروش) یا تجهیزات مشابه صادره می شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام،نام خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کامل یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

صورتحساب نوع سوم: (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی ،تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی ،شماره اقتصادی و نشانی کامل و کد پستی و مشخصات کالا و خدمات ارایه شده ، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه آنلاین معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی می باشد.به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی استفاده از این نوع صورتحساب را برای شرکت های تجاری فعال در فضای اینترنت( مانند دیجی کالا ، اسنپ و تپ سی و امثالهم ) طراحی و برای استفاده ابلاغ کرده است .

ماده ۳) صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.

ماده ۵) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت{(دائم یا موقت(تعلیق)}،تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی؛

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می شوند;

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده;

نکته: بند ج از تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ حذف شده است.

ادامه آیین نامه شماره ۲۰۰/۳۹۴۹/۴۶۳۷۸

ماده ۱۰ اشخاص مشمول ماده ۹ این آیین­نامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.

ماده ۱۳ – موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نیست:

 • خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار؛
 • خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه؛
 • سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ ها، صندوق تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق­ های قرض ­الحسنه؛
 • سود سهام و سهم الشرکه؛
 • حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه­ ای، احزاب و انجـمن­ ها وتشکـل­ های غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صلاح؛
 • کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض؛
 • مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه­ های اجرائی پرداخت می­ گردد؛
 • حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات ­های مستقیم؛
 • وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان­ های پرداختی.

ماده ۱۴– در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات هستند، مشمولین ماده (۹) می ­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

دستورالعمل ۲۴۴۶۸ مورخ ۹۰/۱۰/۲۷

بند ۴-۵: برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح (معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب) درج نمایند. در صورتی که معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور به عنوان مودی دارای ریسک محسوب و این گونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب درج نمایند.

تبصره ۴: نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.

تبصره۵ :  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

تبصره ۶ : جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

مقدمه ای بر صورت معاملات فصلی1399-08-30T15:33:41+03:30

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

1399-08-30T15:42:11+03:30

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

دسته بندی مالیات
مدرس آقای فرشید رستگار

قسمت اول (۲۰ دقیقه)

قسمت دوم (۱۹ دقیقه)

استارتاپ، دانش بنیان یا شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری؟!

در ارتباط با شرکت های استارتاپ قانونی وجود ندارد و به همین دلیل در این پادکست تنها به شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری پرداخته می‌شود.

شرکت دانش بنیان:

آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل می‌شود.

طبق آیین نامه مصوب،شرکت های دانش بنیان، اهدافی نظیر ترغیب هیات علمی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیات علمی، تجاری سازی یافته‌های  ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می‌کنند.

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده ۳- حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ماده ۹- به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده ۲ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان این ۴ گروه هستند:

 • دانش بنیان نوپا نوع یک
 • دانش بنیان نوپا نوع دو
 • دانش بنیان تولیدی نوع یک
 • دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)

ماده ۳ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)، محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

ماده ۷ آیین نامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو و دانش بنیان تولیدی نوع دو  دارای معافیت مالیاتی نیستند.

نکته: معافیت مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد است و ارتباطی با مالیات حقوق افراد ندارد.

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان1399-08-30T15:42:11+03:30

اصلاحات رایج در بهای تمام شده

1399-08-26T16:34:17+03:30

اصلاحات رایج در بهای تمام شده

دسته بندی حسابداری مدیریت
مدرس آقای ابراهیم بنوفاطمه
زمان ۲۱ دقیقه

در این قسمت و در ادامه موضوع قبلی، به برخی دیگر از اصطلاحات رایج بهای تمام شده می پردازیم.

هزینه یابی: محاسبه بهای تمام شده و موجودی کالای در جریان

کالای ساخته شده: جریان تولید آن ها کاملا طی شده و برای فروش آماده هستند.

کالای در جریان: محصولات یا موجودی هایی که ساخت آن ها تمام نشده است حتی به میزان بسیارکم.

تولید: تغییر شکل و ماهیت مواد اولیه طی مراحل مختلف به کالا به شکل دستی یا مکانیزه یعنی مواد خام به مواد ساخته شده تبدیل شود.

نرخ جذب سربار: نرخی است که هزینه های سربار را به محصول تخصیص می دهد. به طور مثال هزینه اجاره سوله کارخانه را چگونه باید به محصولات تقسیم می کنیم؟ این نرخ با توجه به نوع تولید متفاوت است. ممکن است متراژ کارگاه تولیدی، ساعت کار پرسنل یا وزن مواد اولیه را درنظر بگیریم.

هزینه های متغیر و ثابت:  هزینه های متغیر، با افزایش میزان تولید همیشه افزایش پیدا می کند. برخی از هزینه ها هم مثل قبض برق ثابت و متغیر هستند. هزینه های ثابت هم مواردی هستند که ربطی به میزان تولید ندارند و همواره جزء هزینه ها محسوب می شوند. این هزینه ها در یک جا اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند که سقف تولید است. یکی دیگر از وظایف بهای تمام شده، سنجش میزان تولید است تا هزینه ها را در این زمینه پیش بینی کند.

فرمول خرید خالص: خرید طی دوره + اضافات خرید – برگشت از خرید – تخفیفات خرید- کسورات خرید

موجودی کالای آماده برای فروش: موجودی کالای اول دوره + موجودی کالای ساخته شده طی این دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته: موجودی کالای آماده فروش – موجودی کالای پایان دوره

موجودی کالای پایان دوره: موجودی کالای تعدادی در انبارها که شمارش شده * نرخ آن

هزینه یابی محصول مشترک: گاهی اوقات وقتی شما محصولی را تولید می کنید، در کنار آن محصولاتی دیگر هم به شکل ناخواسته تولید می شود. (بطور مثال ضایعاتی که تولید می شود و مواد اولیه محصول دیگری می شود.) این دو محصول هزینه های مشترک دارند.

محصول اصلی: محصولی است که هدف تولید ماست و از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است.

محصول فرعی: هدف تولید ما نبودند اما تولید آن ها اجتناب ناپذیر است.

محصول زائد: به شکل غیرقابل اجتناب تولید می شوند و معمولا ارزش فروش هم ندارند. این موارد بهایابی  هم ندارند

نقطه تفکیک: نقطه ایست که تولید از آن قسمت قابل تفکیک است. هزینه های تا قبل از تفکیک مشترک و بعد از آن هزینه های مختص آن کالاست.

معادل آحاد تکمیل شده: سنجیدن کالای تکمیل نشده به اندازه کالای تکمیل شده است. چه از لحاظ مواد، دستمزد یا سربار

اصلاحات رایج در بهای تمام شده1399-08-26T16:34:17+03:30

مقدمه ای بر بهای تمام شده

1399-08-26T16:34:42+03:30

مقدمه ای بر بهای تمام شده

دسته بندی حسابداری مدیریت
مدرس آقای ابراهیم بنوفاطمه
زمان ۱۸ دقیقه

در این قسمت به موضوع بهای تمام شده و مقدمات و تعاریف آن می پردازیم. همچنین خواهیم گفت که ضرورت استفاده از حسابداری صنعتی یا همان بهای تمام شده چیست.

مقدمه ای بر بهای تمام شده1399-08-26T16:34:42+03:30

برگشت به بالا