چراغ کسب و کار (۱۳۹۹/۱۰/۰۷)

1399-10-09T16:58:16+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

وبینار چراغ کسب و کار


شرکت سپیدار سیستم با درنظر گرفتن شرایط موجود کشور اقدام به برگزاری رویدادهای خود به صورت آنلاین می کند. از این رو این مجموعه تصمیم دارد تا وبینار چراغ کسب و کار را به همت شرکت سپیدان حساب ممتاز نماینده رسمی خود برگزار نماید.

سرفصل‌های آموزشی:

 • اهمیت داشتن دانش مالی و حسابداری برای مدیر و صاحب یک کسب و کار
 • هدف یک کسب و کار و شرکت از دیدگاه مالی و حسابداری
 • نقش واحد حسابداری در پیشبرد اهداف شرکت
 • اشتباه مدیران در گزینش نیروی حسابداری و مالی با توجه به اهداف
 • زیان های پنهان ناشی از عدم وجود سیستم مقایسه ای
 • نقش نرم افزار های مالی در تسریع اهداف مالی و حسابداری

مهمان برنامه:

 • جناب آقای امیر رضایی
  کارشناس امور مالی و مالیاتی

به اتمام رسید

چراغ کسب و کار (۱۳۹۹/۱۰/۰۷)1399-10-09T16:58:16+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۹)

1399-09-28T20:21:08+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

شرکت سپیدار سیستم قصد دارد در ادامه گسترش فعالیت‌های آموزشی خود، اقدام به برگزاری دوره آموزشی نماید. به همین منظور دوره “مموضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار” را به صورت مجازی (وبینار آموزشی) و در تاریخ ۱۹ آذر ماه برنامه ریزی کرده است.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی آکادمی آموزشی پارسا به شماره ۰۹۱۰۲۰۰۸۳۴۵ تماس حاصل نمایند.

به اتمام رسید

موضوعات پرکاربرد سیستم حقوق و دستمزد سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۹)1399-09-28T20:21:08+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم های تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۷)

1399-09-28T20:13:46+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم های تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش سپیدار

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

شرکت سپیدار سیستم قصد دارد در ادامه گسترش فعالیت‌های آموزشی خود، اقدام به برگزاری دوره آموزشی نماید. به همین منظور دوره “موضوعات پرکاربرد سیستم های تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش سپیدار” را به صورت مجازی (وبینار آموزشی) و در تاریخ ۱۷ آذر ماه برنامه ریزی کرده است.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی آکادمی آموزشی پارسا به شماره ۰۹۱۰۲۰۰۸۳۴۵ تماس حاصل نمایند.

به اتمام رسید

موضوعات پرکاربرد سیستم های تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۷)1399-09-28T20:13:46+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۵)

1399-09-28T20:21:29+03:30

موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری سپیدار

تاریخ رویداد ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شرکت سپیدار سیستم قصد دارد در ادامه گسترش فعالیت‌های آموزشی خود، اقدام به برگزاری دوره آموزشی نماید. به همین منظور دوره “موضوعات پرکاربرد سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت و عملیات پایان سال سپیدار” را به صورت مجازی (وبینار آموزشی) و در تاریخ ۱۵ آذر ماه برنامه ریزی کرده است.

علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی آکادمی آموزشی پارسا به شماره ۰۹۱۰۲۰۰۸۳۴۵ تماس حاصل نمایند.

به اتمام رسید

موضوعات پرکاربرد سیستم حسابداری سپیدار (۱۳۹۹/۰۹/۱۵)1399-09-28T20:21:29+03:30

وبینار بررسی نرم افزار سپیدار در محاسبات ارزش افزوده (۹۹/۰۸/۱۴)

1399-09-02T12:17:16+03:30

وبینار بررسی استانداردهای پرکاربرد حسابداری

سرفصل‌های آموزشی:

 • تعیین مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده
 • افراد مشمول ارزش افزوده
 • تکالیف مودیان در موضوع ارزش افزوده
 • نحوه ارسال فایل ارزش افزوده
 • جرائم عدم ارسال

میهمان برنامه:

 • سرکار خانم فریبا کمیجانی
  مدرس و مشاور مالیاتی
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۱۰۲۰۰۸۳۴۵ تماس حاصل فرمایید.

به اتمام رسید

وبینار بررسی نرم افزار سپیدار در محاسبات ارزش افزوده (۹۹/۰۸/۱۴)1399-09-02T12:17:16+03:30

وبینار بررسی استانداردهای پرکاربرد حسابداری (۹۹/۰۸/۰۷)

1399-09-03T00:18:40+03:30

وبینار بررسی استانداردهای پرکاربرد حسابداری

شرکت سپیدار سیستم با درنظر گرفتن شرایط موجود کشور اقدام به برگزاری رویدادهای خود به صورت آنلاین می کند. از این رو این مجموعه تصمیم دارد تا وبینار بررسی استانداردهای پرکاربرد حسابداری (بخش اول) را برگزار نماید.

سرفصل‌های آموزشی:

 • ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۷)
 • صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده ۱۳۹۷)
 • درآمد عملیاتی
 • ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
 • گزارش‌ عملکرد مالی
 • حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا
 • داراییهای ثابت مشهود – (تجدید نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)
 • افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظر شده ۱۳۸۶

برای ثبت نامه و اطلاعات بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه ویا با واحد روابط عمومی با شماره تماس ۰۹۱۰۲۰۰۸۳۴۵ تماس حاصل فرمایید.

به اتمام رسید

وبینار بررسی استانداردهای پرکاربرد حسابداری (۹۹/۰۸/۰۷)1399-09-03T00:18:40+03:30

برگشت به بالا